Informace/Informations

Rodiče našich koťátek

 • mají průkaz původu a jsou čipováni
 • jsou zdraví, pravidelně očkovaní a odčervovaní
 • před samotným aktem krytí jsou oba veterinárně vyšetřeni
 • navštěvují mezinárodní výstavy koček, kde je posuzována odborníky jejich krása a typ
 • jsou krmeni superpremiovými granulemi a jejich strava je doplněna syrovým masem a rybami
 • žijí s námi doma, jsou zvyklí na návštěvy, děti a jsou obklopeni naší láskou

Parents of our kittens

 • they have a pedigree and are microchipped
 • they are healthy, regularly vaccinated and dewormed
 • before the breeding are both parents veterinary tested
 • they visit international cat shows and are judged by experts - their beauty and type
 • they are feed with superpremium granules and their diet is supplemented with meat and fishes
 • they live with us at home, are used to visits, children and are surrounded by our love

Koťátka

 • koťátka od nás odcházejí ve 13. týdnu svého života s průkazem původu a Europasem
 • jsou očkovaná, odčervená, kastrovaná, čipovaná a socializovaná
 • jsou již zvyklá na kočičí stravu, umí používat škrabadlo a kočičí toaletu
 • každému koťátku se věnujeme a mazlíme se s ním do sytosti, aby bylo zvyklé na lidské doteky, přirozený hluk domácnosti, bylo hravé a mohlo Vám vyvolávat úsměv na tváři každý den
 • při výběru Vašeho mazlíčka upřednostňujeme osobní kontakt a předběžnou návštěvu
 • je nám ctí zůstat s novými majiteli v kontaktu
 • rádi Vám poradíme a zodpovíme dotazy.

Kittens

 • leave us at the 13th week of their life with original pedigree and Europass
 • are vaccinated, dewormed, castrated, chipped and socialized
 • are already used to cat food, can use a scratcher and a cat toilet
 • we pay attention every kitten, cuddle with them to be used to human touch, natural home noise, play and could daily make You smile on your face
 • when You choosing Your pet, we prefer personal contact and pre-visit
 • we are honored to stay with the new owners in contact
 • we are happy to advise You and answer Your questions.

Koupě koťátka

 • popisky u nabídky koťátek:

VOLNÉ = koťátko je k prodeji

ZADANÉ  = na koťátko byl složen nevratný   

                              rezervační poplatek

        OPCE = čekáme, jak se koťátko bude vyvíjet • co potřebujete koupit:

Přepravní box

Škrabadlo   

Kočičí toaletu

Stelivo

Misky na vodu, maso a granule

Kleštičky na drápky

Super premium krmení                                                      Se vším Vám předem rádi poradíme.


 • V případě zájmu o konkrétní koťátko vybíráme NEVRATNÝ rezervační poplatek ve výši 25%. Tento Vám bude odečten z kupní ceny.
 • Vyhrazujeme si právo odmítnout prodej jakéhokoli našeho kotěte.

Buy the kitten

 • labels at the kittens offer:   

FREE = kitten is for sale

RESERVED = was deposited non-refundable

                         reservation fee

OPTION = we are waiting to see how the kitten 

                   will develop to grow


 • what You have to buy:   

Transporting box

Scratcher 

Toilet for cats

Cat litter

Bowls for water, meet and granules

Claw clipper

Super premium food                                                       We will be happy to advise you in advance


 • If you are interested in a particular kitten, we will charge a non-refundable reservation fee of 25%. This will be deducted from the purchase price.
 • We reserve the right to refuse the sale of every our kittens.

Kontaktujte nás/Contact us:


tel: +420 774 997 921

e-mail: valeriassoul@gmail.com